Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Хасково


РЕШЕНИЕ
№ 254
Хасково, 05.10.2014

ОТНОСНО: Жалба с вх.№ 364 от 05.10.2014г. по входящия регистър на РИК-Хасково, подадена от Асоциация „Прозрачност без граници” , гр.София

Постъпила е жалба с вх.№ 364 от 05.10.2014г. по входящия регистър на РИК-Хасково, подадена от Асоциация „Прозрачност без граници" , гр.София, в която се посочва, че в асоцияцията е постъпил сигнал, за това, че в СИК № 37 в гр.Хасково не била допусната до гласуване гласоподавателка, която е включена в избирателния списък и е представила удостоверение, че личната й карта е в процес на издаване.

РИК-Хасково след като се запозна по същество със жалбата, счита същата за неоснователна, поради обстоятелството, че на първо място не е идентифициран с три имена избирателят, който се твърди, че не е допуснат да гласува.

На следващо място РИК-Хасково счита, че този избирател правилно не е допуснат да упражни правото си на глас в СИК № 37 в гр.Хасково, предвид на това, че както е посочено в жалбата не е предсатвил изискуемото Удостоверение по чл.40 от ИК, издадено от органите на МВР, придружено със снимка на избирателя, само въз основа на което съответния избирател може да бъде допуснат да гласува. Представеното удостоверение, че личната му карта е в процес на издаване, както е посочено в жалбата не е изискуемият по ИК документ, въз основа на който съответната СИК допуска избирателя да гласува в секцията. РИК-Хасково счита, че секционната комисия е действала правилно и в съответствие с изборния кодекс и указанията на ЦИК към секционните комисии в страната.

По тази точка от дневния ред, на основание чл. 72, ал.1, т.20 от ИК, РИК - Хасково взе следното:

РЕШЕНИЕ:

Оставя без уважение жалба с вх.№ 364 от 05.10.2014г. по входящия регистър на РИК-Хасково, подадена от Асоциация „Прозрачност без граници", гр.София, като неоснователна и недоказана.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на ИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Димитров

СЕКРЕТАР:
Добромир Якимов

* Публикувано на 07.10.2014 в 20:47 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол